Kontakt

Prodis d.o.o.
Savska opatovina 36/3
10090 Zagreb
Hrvatska

T: +385 1 6312 000
F: +385 1 6176 141
E-mail: info@prodis.hr
Web: www.prodis.hr

Direktor Lanca opskrbe:
Goran Vukelić
T:
+385 1 6312 005

Direktorica Prodaje i Marketinga:
Jasna Benc Čoga
T:
+385 1 6312 000

PRODIS